';

One4One – Chúng Tôi Làm Gì?

One4One – Chúng Tôi Làm Gì?

One4One là một doanh nghiệp xã hội với sản phẩm chính được tạo ra từ các dự án sinh kế bền vững. Với  phương châm hoạt động “sản phẩm địa phương phát triển con người địa phương”, One4One có mục tiêu xây dựng mô hình sinh kế trên mọi miền đất nước, đó chính là sự phát triển bền vững có thể giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội hiện tại.

Tại sao One4One lại chọn phát triển sinh kế bền vững là hoạt động chính của doanh nghiệp?

  1. Phát triển sinh kế bền vững hướng tới việc giải quyết đói nghèo cho các lao động nghèo nông thôn. Từ những người đang phải nhận trợ cấp của xã hội, bấp bênh với hoàn cảnh sống khó khăn, bằng cách tổ chức lao động hợp lý, tận dụng được thế mạnh của họ, One4One hướng tới việc tạo ra công ăn việc làm, để những lao động này tự bản thân họ có thể tìm thấy được giá trị của mình bằng cách tạo ra những sản phẩm tốt phục vụ xã hội. Từ đó, tự họ có thể cải thiện cuộc sống và thoát nghèo.
  2. Các sản phẩm được chọn phát triển đều dựa trên những sản phẩm đặc sản của địa phương, hướng tới mục tiêu sản phẩm hữu cơ, an toàn sức khỏe và thân thiện môi trường,… đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng trong cộng đồng về tiêu dùng an toàn, tiêu dùng xanh . Điều này giúp phục hồi nhiều vùng đặc sản đang có nguy cơ bị xóa sổ do không tiếp cận được thị trường hoặc bị ép giá
  3. Kêu gọi các bạn trẻ có năng lực, thay vì cạnh tranh gay gắt ở các thành phố lớn, họ có thể chọn cách quay về phát triển quê hương. Giải pháp này giúp cân bằng lực lượng lao động có chất lượng ở thành thị và nông thôn
  4. Tận dụng được các nguồn tài nguyên nông thôn đang bị bỏ hoang, vì không có người canh tác, hoặc canh tác không đúng cách dẫn đến suy thoái và không được sử dụng.
  5. Cung cấp cho cộng đồng tiêu dùng những sản phẩm tốt, an toàn, xanh… với giá cả phải chăng, bởi việc kết hợp thương mại điện tử, loại bỏ nhiều khâu trung gian không cần thiết trong chuỗi cung cấp. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình logistic là nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng hóa chất bảo quản, và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quy trình kiểm soát.

Song song cùng với phát triển sinh kế là các hoạt động cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại địa phương xây dựng dự án. Các hoạt động tập trung trọng tâm vào giáo dục, y tế, sức khỏe, môi trường… Đây là một trong những tiêu chí phát triển mà One4One muốn hướng tới, để sự phát triển của doanh nghiệp luôn không tách rời với sự phát triển của địa phương. Bạn có thể xem thêm thông tin và ý nghĩa ở mục trách nhiệm xã hội để hiểu rõ hơn.

one4one