';

Dầu Dừa Cơ Bản

Dầu Dừa Cơ Bản
DSC_4508A1
DẦU DỪA 100ML –   QUY CÁCH: CHAI THỦY TINH – NÚT BẦN – 60,000 VND
chai 150ml
CHAI 150ML – CHAI PLASTIC, VÒI XỊT – 75,000 VND
200 ml
CHAI 250ML – THỦY TINH, NẮP NHÔM – 110,000 VND

 

500 ml
CHAI 500ML – THỦY TINH, NÚT NHÔM – 185,000 VND
Bui Trinh