04 năm trước, One4One được thai nghén và thành hình với số vốn 35 triệu, đầu tư vài thiết bị cơ bản ép dầu dừa tại nhà, còn lại không

Share
Từ Thiện Và Doanh Nghiệp Xã Hội

Nhân dịp chia sẻ với các bạn sinh viên về khái niệm và bản chất của doanh nghiệp xã hội, thấy hay hay nên mần một bài viết để chia

Share

?Trong suốt ba năm phát triển, One4One nhận được sự ủng hộ của nhiều khách hàng ở khắp các tỉnh thành. Mặc dù sức One4One có hạn, nhưng thủ đoạn

Share

CHÚNG TA THƯỜNG HAY TỰ ĐƯA MÌNH VÀO CÁI BẪY TƯ DUY: KIẾM TIỀN HAY SỐNG VÌ ĐIỀU Ý NGHĨA. BỞI VẬY, KHÔNG ÍT BẠN KHIÊM TỐN NÓI “MÌNH KHÔNG

Share
One4One – Chúng Tôi Làm Gì?

One4One là một doanh nghiệp xã hội với sản phẩm chính được tạo ra từ các dự án sinh kế bền vững. Với  phương châm hoạt động “sản phẩm địa

Share
9 Giá Trị Làm Nên One4One

Hãy bắt đầu từ 01: Với One4One, chúng tôi hiểu rằng, những sự thay đổi tích cực và toàn diện cho toàn cộng đồng và xã hội không bắt nguồn

Share