Dầu Dừa Cơ Bản

DSC_4508A1

DẦU DỪA 100ML –   QUY CÁCH: CHAI THỦY TINH – NÚT BẦN – 60,000 VND

chai 150ml

CHAI 150ML – CHAI PLASTIC, VÒI XỊT – 75,000 VND

200 ml

CHAI 250ML – THỦY TINH, NẮP NHÔM – 110,000 VND

 

500 ml

CHAI 500ML – THỦY TINH, NÚT NHÔM – 185,000 VND