Dự Án Sinh Kế Dầu Dừa

Địa điểm: Trên tinh thần kêu gọi những người trẻ yêu quê quay về xây dựng và phát triển quê hương, chúng tôi chọn dự án đầu tiên tại ấp Ông Thung, xã Thạnh Ngãi, H. Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre. Đây chính là quê hương của đồng sáng lập One4One, và chúng tôi … đọc thêm