Học Bổng One4One

  Vậy là đã được 4 năm kể từ ngày bắt đầu đồng hành cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên con đường đi tìm tri thức và thay đổi tương lai.   Ban đầu với số lượng 10 em, đến nay Quỹ học bổng One4One đã nhận hỗ trợ được tổng … đọc thêm