Khi Dầu Phộng Hương Khê Lên Tiếng

ONE4ONE tụi nó có nói nhiều tới đâu cũng không bằng khi sản phẩm lên tiếng. Hôm nay One4One khoe kết quả test dầu phộng (lạc sen) Hương Khê… ? Khi họ nói giống lạc bản địa được canh tác truyền thống trên vùng chuyển đổi sinh thái và từng hạt đậu phộng được lựa chọn … đọc thêm